So sánh giữa đăng ký tài khoản thông thường và gian hàng cố định


Đăng ký tài khoản thường Đăng ký gian hàng cố định
Số lượng Giới hạn 1 ngày / 1 tin Không giới hạn
Tích lích điểm Không hỗ trợ tích điểm Cung cấp hệ thống tích điểm
Quản lý cửa hàng Không tùy chỉnh được Tùy chỉnh theo ý muốn
Cập nhật/tinh chỉnh sản phẩm Không thể cập nhật thông tin hay hình ảnh, giá cả Tùy chỉnh hình ảnh, thông tin, mức giá của sản phẩm
Đăng sản phẩm mới Tạo sản phẩm sau khi chọn danh mục Tạo sản phẩm mới trong trình quản lý
Quản lý danh mục Không hỗ trợ Tùy chỉnh danh mục theo ý muốn
Banner/Logo Không hỗ trợ Có hỗ trợ
Kiểm duyệt sản phẩm 24 tiếng 12 tiếng – 16 tiếng
Liên hệ hỏi đáp Không hỗ trợ Tích hợp sẵn bên dưới sản phẩm
Kết nối Không bị khóa tài khoản dù không cập nhật Nếu quá 30 ngày không cập nhật, gian hàng sẽ bị khóa.
Đăng ký Đăng ký
Xem tất cả