Chiếu trúc giá tốt

Chiếu trúc giá tốt

Giá : 400.000 VNĐ

+Chiếu trúc hạt đen(nâu) có viền bằng da bao quanh chiếu. -1m8 x 1.9m giá: 640.000-1m6 x 1.9m giá: 600.000-1m4 x 1.9m giá: 530.000-1m2 x 1.9m giá: 480.000-1m x 1.9m giá : 460.000-0.8mx1.9m giá : 450.000+Chiếu trúc hạt đen(nâu) không có viền.-1m8 x 1.9m giá: 620.000-1m6 x 1.9m giá: 580.000-1m4 x 1.9m giá: 520.000-1m2 x 1.9m giá: 460.000-0.8mx1.9m giá : 430.000
+Chiếu trúc hạt trắng(vàng) mắt nhỏ.-1m8 x 1.9m giá: 640.000-1m6 x 1.9m giá: 600.000-1m4 x 1.9m giá: 530.000-1m2 x 1.9m giá: 480.000-1m x 1.9m giá : 460.000-0.8mx1.9m giá : 450.000
+Chiếu trúc hạt trắng(vàng) mắt lớn.-1m8 x 1.9m giá: 640.000-1m6 x 1.9m giá: 600.000-1m4 x 1.9m giá: 530.000-1m2 x 1.9m giá: 480.000-1m x 1.9m giá : 460.000-0.8mx1.9m giá : 450.000


Ngày tạo: 12-09-2017
Địa chỉ: Bình Tân
TIN ĐĂNG
ĐÃ HẾT HẠN

RAO VẶT KHÔNG HIỂN THỊ

MUỐN XEM RAO VẶT VUI LÒNG BỎ EMAIL VÀO

THÔNG TIN THÀNH VIÊN
Thành viên: anhbanchieutruc
Ngày tham gia: 11-09-2017
Số điện thoại: 0973809990
Xem tất cả