giấy vệ sinh sài gòn vàng / 10 lốc

190.000 đ

giấy vệ sinh sài gòn vàng 190.000 / 10 lốc

Cửa hàng : lưu thoại hải

Địa chỉ : quận 6

Email : lthonline1990@gmail.com

Số điện thoại : 01207952085

Đặt hàng tại lưu thoại hải

Mô tả sản phẩm

  lthonline

  ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

  giấy vệ sinh sài gòn đỏ           280.000 / 10 lốc

  giấy vệ sinh sài gòn vàng           190.000 / 10 lốc

  giấy vệ sinh sài gòn không lõi  230.000 / 10 lốc

  giấy vệ sinh talizo                   100.000 / 10 lốc

Sản phẩm bình chọn