trà lipon úi lọc 100 gói

120.000 đ

trà lipon úi lọc 100 gói

Cửa hàng : lưu thoại hải

Địa chỉ : quận 6

Email : lthonline1990@gmail.com

Số điện thoại : 01207952085

Đặt hàng tại lưu thoại hải

Mô tả sản phẩm

  lthonline

   ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

  trà lipton túi lọc 25 gói 35.000

  trà lipon úi lọc 100 gói 120.000

  trà lipton chanh  30.000 

  trà neatea chanh  30.000 

  trà bí đao tiến thành  19.000

Sản phẩm bình chọn